Bakgrund

Tanken på att samla medlemmar av Slotte-släkten till ett möte uttalades redan i början av 1920-talet av författaren Alexander Slotte, då han under somrarna vistades hemma i Nedervetil. Idén aktualiserades på nytt mot slutet av 1930-talet men kriget kom i vägen och först sommaren 1945 kunde tanken förverkligas. Detta skedde i samband med avtäckningen av Alexanders Slottes byst invid Gillestugan i Nedervetil den 30 juni 1945. Karlebynejdens Sång- och Musikförbunds styrelse hade redan hösten 1939 vidtagit åtgärder för att resa denna byst.
Då man antog att många bortflyttade släktmedlemmar skulle övervara dessa festligheter, ansågs det därför lämpligt att anordna ett släktmöte på Slotte i samband med dessa festligheter i avsikt att bilda en släktförening. Kapten Fritiof Slotte var den som var initiativtagare och energiskt drev på tanken att bilda en släktförening.

Förberedelser

Det första protokollförda mötet hölls den 1 maj 1945 i Gamlakarleby. Närvarande var följande intresserade medlemmar av Slotte-släkten: M.A. Slotte, Otto A. Slotte, K.A. Slotte, Ture Slotte, Anders Slotte, Volmar Slotte, Otto M. Slotte, Fritiof Slotte och Henrik Slotte.
Fritiof Slotte refererade frågan om ett eventuellt släktmöte i samband med avtäckningen. Han utsågs omedelbart till ordförande och sekreterare. Alla var överens om att utnyttja avtäckningstillfället för ett släktmöte. Tydligen hade man på förhand diskuterat tanken på en gemensam släktmiddag. Man var dock bekymrad över svårigheterna att åstadkomma en släktmiddag ”under dessa onormala tider”. Det rådde ju brist på praktiskt taget allting tiden efter kriget. Man beslöt därför att låta släktmiddagen falla bort och ersättas av ”kaffeförplägnad”. ( Dock visade det sig att Gunnar Slotte av Skriko-Matt lyckades köpa en ”mullikko,” som med Emil Myllymäkis hjälp slaktades och så fick gästerna sig serverade en utmärkt fullödig köttsoppa. Dessutom hade Fride Slotte skaffat äkta kaffe och socker, vilket ytterligare höjde den gastronomiska njutningen vid middagen. (Källa: Carl-Johan Sandbacka).
Mötet var dock enhälligt av åsikten att släktmöte skulle hållas lördagen den 30 juni på Slotte och man beslöt vidta åtgärder för att bilda en släktförening. För att realisera beslutet utsågs en kommitté bestående av Ture Slotte, Anders Slotte, Gunnar Elielsson Slotte, Otto M. Slotte, Helge Slotte, Fredrik Slotte, Fritiof Slotte, Olof Hagström och Henrik Wiik. Denna kommitté skulle dessutom utarbeta förslag till stadgar och utreda frågan om vem som kan tillhöra föreningen.
Eftersom man också förutsåg att många släktmedlemmar skulle besöka högmässogudstjänsten i hemsocknens kyrka söndagen den 1 juli beslöts att vidtala predikanten Valdemar Slotte att predika.
Kommittén sammankom tre veckor senare på Societetshuset i Gamlakarleby. En konstituerade sig med Fritiof Slotte som ordförande och Olof Hagström som sekreterare. Man beslöt att släktmötet skulle börja lördagen den 30 juni 1945 kl. 15.00, men beslöt dock att låta släktmötet avgöra om en förening skulle bildas och i vilken omfattning. Tydligen var det en fråga som kommittén inte ensam ville avgöra.
Vid släktmötet skulle ”släktingarna förplägas med ankomstkaffe och middagsmat” och dessutom skulle de ”med tåg ankommande släktingarna emottagas på Gamlakarleby station 30.6.1945” och för dessa skulle ”anordnas frukostmat i Parkrestaurangen kl. 11.00 före bussavresa till Nedervetil kl. 12.00”. (Parkrestaurangen fanns i Västra parken). Inbjudan skulle skickas brevledes.
För de praktiska arrangemangen utsågs kommittéer. Förplägnads- och inkvarterings-nämndens medlemmar var: Anders, Otto och Gunnar Slotte. Programnämnden bestod av Fritiof och Fredrik Slotte, Martha Forsström och Karin Ahlskog och transportnämnden av Henrik Wiik och Ture Slotte. Till den viktiga finansnämnden hörde Henrik Wiik, Ture Slotte och Olof Hagström. Finansnämnden skulle även anordna frukosten i Parkrestaurangen och ta emot långväga släktingar på Gamlakarleby station.

0 Responses to “Släktföreningen”  1. Kommentera

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s
Släktboken

Ladda ner släktboken i pdf

Släktboken är skyddad med lösenord som alla släktmedlemmar kan få. Mera info på släktbokssidan.

Uppdatera dina uppgifter här.

Fotografier

Biografier

Kontakt


Ordförande: Nina Plogman


Styrelsemedlemmar:

Jessica Lindfelt (webbansvarig)

Siv Saarukka

Sixten Slotte

Jan-Erik Nygren

Mårten Hagström

Lina Siekkinen

Björn Kjerulf


Suppleanter:

Christoffer Slotte

André Forsström

Henrik Wiik


Ansvariga för webbsidan:

Jessica Lindfelt

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 35 andra följare


%d bloggare gillar detta: